VILAPARK

Fáze projektu

Můžete se podívat, jak projekt postupuje.

ŘÍJEN 2022 - LISTOPAD 2022
 • kolaudace inženýrských sítí
 • plánovaný převod komunikace a sítí na obec máslovice
ZÁŘÍ 2022
 • Kolaudace komunikace a veřejného osvětlení
KVĚTEN 2022
 • Dokončení stavebních prací
ÚNOR 2022 - DUBEN 2022
 • Pokládky kabelů veřejného osvětlení, nízkého napětí
 • Provedení výkopu pro chráničky optického kabelu
 • Zapískování položených kabelů 
 • Pokládka obrubníků a zámkové dlažby  
LEDEN 2022
 • Hotové výkopy a uložení chrániček pro CETIN a ČEZ
 • Hotový výkop pro vsakovací studny včetně jejich osazení 
 • Zahájena příprava osazování obrubníků štěrkovým podsypem
 • Uložení chráničky pro Cetin pod Doláneckou ulicí
 • Provedena rýha pro kabely nízkého napětí, veřejného osvětlení a optický kabel
PROSINEC 2021
 • Výkop rýhy a pískového lože pro plynové potrubí II.etapy
 • Pískování, obsyp a zásyp vodovodního a plynového potrubí II. etapy
 • Průběžné hutnění podkladu
 • Návoz zámkové dlažby
 • Štěrkování podloží komunikace
LISTOPAD 2021
 • Tlaková zkouška plynového potrubí
 • Prověření funkčnosti signalizačního vodiče
 • Zásyp plynového potrubí
 • Hutnické zkoušky podloží komunikace
 • Odtěžení zeminy pro provedení stabilizace
ŘÍJEN 2021
 • Výkop rýhy a pískového lože pro plynové potrubí
 • Montáž plynového potrubí I. etapy
 • Výkop rýhy pro podélný vsak
ZÁŘÍ 2021
 • Svařování vodovodního potrubí
 • Pískování, obsyp a zásyp vodovodního potrubí I. etapy
 • Průběžné hutnění podkladu
SRPEN 2021
 • Vytyčení komunikace
 • Skrývka ornice
 • Dokončeny práce na výkopu pro vodovod v prostoru komunikace včetně přípojek

FOTOGALERIE PROJEKTU: